loader

کاربرد رسیدهای انبارداری در حسابداری انبار

چهارشنبه,10/اردیبهشت/1399 - 11:59:57 - 499
رسید انبار چه کاربردی دارد و ارتباط آن با حسابداری چیست؟

رسید انبار یکی از اسناد مثبته واحد انبار است که از آن برای ورود کالا به انبار استفاده می گردد و نمایانگر افزایش موجودی کالا در انبار می باشد. رسید انبار افزاینده موجودی هاست و تاثیر بدهکار بر حساب موجودی کالا در حسابداری دارد. رسید انبار عموما دارای یک سری اسناد پیوست بوده که مهمترین این اسناد مثبته، فاکتور خرید یا صورت وضعیت کالا است و لزوما بایستی انباردار پس از مشاهده این اسناد مثبته نسبت به ثبت آن در کارت کالا (کاردکس) اقدام نماید.

انواع رسید انبار

انواع رسید انبار

انواع رسید های انبار به شرح زیر می باشند:

  • رسید موقت انبار
  • رسید دائم انبار
  • رسید مستقیم

رسید موقت انبار چیست؟

فرمی است موقت و ارزش آن تا صدور رسید قطعی انبار است و زمانی از آن استفاده می شود که نیاز به انجام پروسه هایی برای امکان صدور رسید قطعی لازم باشد، عموماً رسید موقت انبار جهت کنترل اقلام از نظر مقداری و کیفی قبل از رسید دائم صادر می شود، این فرم از نظر حسابداری مبنای عملیات نمی باشد.

هرگاه کالایی وارد انبار می شود ابتدا رسید موقت شده بعد از انجام کنترل های لازم رسید قطعی و دائم صادر می شود.

ذکر این نکته ضروری است که رسید موقت تمامی ویژگی های مربوط به رسید دائم را دارا می باشد ولی قابل ثبت در کارت کالا (کاردکس) نبوده و مبنای سند حسابداری نمی باشد.

رسید موقت انبار

رسید دائم انبار چیست؟

هرگاه ما بخواهیم کالایی را در انبار رسید کرده و به موجودی انبار اضافه نمائیم از رسید دائم انبار استفاده می نمائیم. رسید انبار دائم به منزله افزایش موجودی کالاست و به محض صدور توسط انباردار، قابلیت ثبت سند حسابداری را دارد.

رسید مستقیم کالا چیست؟

هرگاه کالایی خریداری گردد و به دلیل نیاز مبرم واحد درخواست کننده، کالا مستقیما به واحد درخواست کننده تحویل گردد از رسید مستقیم استفاده می گردد. این نوع رسید انبار هم در صورت تایید قابلیت ثبت در سند حسابداری را دارد.

فرم رسید انبار باید دارای چه اطلاعاتی باشد؟

با توجه به اینکه رسید انبار یک سند رسمی برای حسابداری و مبنای گزارشات حسابداری است بایستی کاملا شفاف و دقیق باشد و تمامی اطلاعات مورد نیاز در آن منظور شده باشد. اطلاعاتی که نشان دهنده نوع کالا، مقدار خرید کالا، محل فیزیکی کالا،فروشنده کالا، درخواست کننده کالا، شماره سند مبنا همانند فاکتور خرید، تاریخ فاکتور خرید و …. باشد.

انبادار موظف است تمامی اطلاعات را به بهترین شکل در فرم رسید انبار ثبت نموده و اسناد پیوست رسید انبار همانند فاکتور خرید، درخواست خرید مرتبط با آن رسید انبار را ضمیمه رسید انبار نموده و برای ثبت در سیستم حسابداری به واحد حسابداری انبار تحویل نماید. لازم به ذکر هست که یک کپی از تمامی مدارک ارسالی می بایستی در واحد انبار نگهداری و بایگانی گردد تا در مواقع ضروری از آنها استفاده گردد.

ثبت های حسابداری مربوط به رسید انبار

همانطور که خدمت شما گفتیم رسید انبار افزایش دهنده موجودی هاست و در حسابداری هرگاه حسابی افزایش پیدا کند ماهیت بدهکار دارد. در مبحث حسابداری انبار، حساب موجودی کالا یا موجودی انبارها با رسید انبار بدهکار شده و سرفصل های مرتبط همانند موجودی نقد یا حسابهای پرداختنی بستانکار می گردد.

موجودی کالا ******

حسابهای پرداختنی ********

حسابداری مربوط به رسید انبار

فرم رسید انبار یکی از فرم های پایه ای واحد انبار هست و شما به عنوان حسابدار می بایستی با این فرم آشناییت کافی داشته باشید و اینکه این فرم جزو اسناد مثبته ای است که دارای سند حسابداری است و شما بایستی دائما رسیدهای انبار را از انباردار پیگیری و درخواست کرده تا ارسال نمایند. و پس از گرفتن رسیدهای انبار از انباردار سریعا باید در سیستم حسابداری ثبت و ضبط نمائید.

منبع: chaabok.com


به منظور استفاده کاربردی از این مقاله می توانید با سیستم انبارداری انبار آنلاین آشنا شوید.

نرم افزار انبارداری چه کمکی به ما می کند

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...