loader

مثال عملی انبارداری ریالی بر اساس روش های FIFO، LIFO و شناسایی ویژه

چهارشنبه,21/آبان/1399 - 16:57:30 - 2575
در نرم افزار انبارداری انبار آنلاین یک قسمت ریالی در نظر گرفته شده است که می توان از آن بخش به قیمت گذاری و ارزش گذاری کالاها اقدام نمود.

الف) روش اولین صادره از اولین وارده: FIRST IN FIRST OUT

در این روش که روش فایفو FIFO معروف است، فرض بر این است که کالای خریداری شده به ترتیب ورود به انبار​، از انبار خارج می گردد یعنی کالاهایی که ابتدا خریداری می شوند ابتدا مصرف یا به فروش می رسند پس کالایی که در پایان دوره در انبار باقی مانده، مربوط به خریدهای آخر است و قیمت خرید آن ها را به عنوان ارزش موجودی کالای پایان دوره در نظر می گیریم.

مثال LIFO و FIFO

برای روشن شدن موضوع با هم مثال زیر را بررسی می کنیم:

مثال) فرض کنید در یک شرکت بازرگانی موجودی پایان دوره یک قلم از کالاهای شرکت در پایان سال مالی 98 تعداد 500 عدد باشد و اطلاعات زیر در مورد آن کالا در دست است:

تعداد نرخ (ریال)
موجودی کالای اول دوره 200 300
خرید اول 250 32۰
خرید دوم 300 330
خرید سوم 250 350

قیمت موجودی کالای پایان دوره با استفاده از روش فایفو به صورت زیر محاسبه می شود:

با توجه به اینکه کالای باقی مانده در پایان دوره جزء آخرین خرید هاست پس تعداد 500 عدد کالای باقی مانده را به ترتیب از آخرین خرید ها قیمت گذاری می کنیم و به صورت زیر محاسبه می نماییم:

 • بهای خرید سوم 87500=350*250
 • تعداد باقی مانده موجودی پایان دوره 250=250-500
 • بهای باقی مانده از خرید دوم 82500=330*250
 • بهای تمام شده موجودی پایان دوره 170.000=82.500+87.500

به عبارت دیگر از خریدهای انجام شده در طی سال و موجودی کالای ابتدای سال تنها 250 عدد کالا از خرید سوم و 250 عدد از خرید دوم باقی مانده و بقیه کالاهای خریداری شده و موجودی کالای ابتدای دوره فروخته شده و یا از انبار خارج شده است.

مثال لایفو و فایفو

ب) روش اولین صادره از آخرین وارده: LAST IN FIRST OUT

در این روش که به روش لایفو LIFO معروف است فرض بر این است که آخرین کالای خریداری شده زودتر از انبار خارج می شود و آنچه در پایان دوره باقی می ماند از بین کالاهای اول دوره است. اگر مثال قبل را دوباره تکرار کنیم قیمت 500 عدد موجودی کالای شرکت بازرگانی در پایان دوره با توجه به اطلاعات قبل به صورت زیر محاسبه می شود:

تعداد نرخ (ریال)
موجودی کالای اول سال 200 300
خرید اول 250 320
خرید دوم 300 330
خرید سوم 250 350

 • قیمت تعداد 200 عدد از کل کالای باقی مانده 60.000 = 200*300
 • قیمت تعداد 250 عدد از کل کالای باقی مانده 80.000 = 250*320
 • قیمت تعداد 50 عدد از کل کالای باقی مانده 16.500 = 50*330
 • قیمت 500 عدد کالای باقی مانده در پایان دوره 156.500

به عبارت دیگر از کل موجودی کالای ابتدای سال و خرید های انجام شده در طی سال تعداد 200 عدد از موجودی کالای اول سال و 250 از خرید اول و 50 عدد از خرید دوم باقیمانده و بقیه فروخته شده است و با ضرب این تعداد کالای باقی مانده در نرخ های خرید مربوط به هرکدام قیمت کالای باقی مانده در آخر سال بدست می آید.

مثال LIFO و FIFO

روش شناسایی ویژه:

این روش برای تعیین قیمت تمام شده آخر دوره کالاهایی به کار می رود که بهای تمام شده هر واحد آن را بتوان به تنهایی بدست آورد. مثلآ اگر یک نمایشگاه اتومبیل را در نظر بگیرید، در پایان سال می توانیم به آسانی مشخص کنیم اتومبیل های باقی مانده به چه قیمتی خریداری شده اند.

نکته مهم این است که از این روش عمدتآ در موسساتی که تعداد کالاهای آن ها محدود و کاملآ متمایز از یکدیگرند استفاده می شود. برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را با هم بررسی می کنیم:

مثال) در موسسه تجاری موجودی کالاهای پایان دوره به شرح زیر است:

تعداد کالای پایان دوره (واحد) قیمت هر واحد (ریال)
خرید 1398/01/25​ 50 2.000
خرید 1398/02/17 40 2.200
خرید 1398/04/02 62 2.500

مطلوبست: محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره

 • 100.000 = 2.000 * 50
 • 88.000 = 2.200 * 40
 • 155.000 = 2.500 * 62
 • ​343.000 ریال قیمت تمام شده موجودی کالای پایان دوره​​​

به عبارت دیگر تعداد کالای باقی مانده از هر نوع را در قیمت واحد آن ضرب می کنیم تا قیمت کل آن نوع کالا بدست آید و در آخر مجموع قیمت تمام کالاهای باقی مانده د ر پایان دوره را محاسبه می کنیم.


به منظور استفاده کاربردی از این مقاله می توانید با سیستم انبارداری انبار آنلاین آشنا شوید.

نرم افزار کنترل موجودی لحظه ای

اطلاعات بلاگ

آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 23/تیر/1400
تعداد مطالب: 385
تعداد بازدید: 504,408
تاریخ شروع: پنج شنبه 16/آذر/1396
تعداد بازدید بر اساس هر IP است.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...