مقالات انبارداری

حتما شما هم با مشکلات انبارداری دستی و بدون نرم افزار آشنا هستید.
امروزه راه حل های نرم افزاری و اتوماسیون ها یکی از پرکاربردترین راه های سیستم سازی در واحدهای تولیدی صنعتی و همچنین بازرگانی می باشد.
تجهیزات انبارداری شامل چه چیزهایی است؟
مطمئنا خرید با یکسری دشواری هایی همراه است مگر اینکه آن خرید رو چندین مرتبه تکرار کرده باشیم.
کد شناسایی کالا یا به اختصار کد کالا به منظور شناسایی و تشخیص تک تک کالاهایی که در انبار نگهداری می کنید مورد استفاده قرار می گیرد
انجام عملیات انبارداری و ذخیره سازی را به جهت اهمیت و تأثیر عملکرد مطلوب و یا نامطلوب آن بر سایر بخش های تولید نمی توان نادیده گرفت.
از مهم ترین مسایل در انبارها مساله دسته بندی و یا به نوعی طبقه بندی کالا ها در انبارهاست
همکاری در فروش (Affiliate Marketing) که به آن فروش واسطه‌ای و فروش وابسته هم می گویند به شریک شدن در سود فروش محصول یا خدمت گفته می‌شود.
به منظور جلوگیری از انباشت بیش از حد و یا مواجهه با کسری کالا در انبار، میبایست نقاط کنترلی موجودی مرتبط با هر کالا در انبار مشخص شود.
انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف درآن نگهداری می شود که بر اساس یک سیستم صحیح، طبقه بندی و تنظیم
همه شرکت‌های تولیدی به محلی برای ورود و خروج کالاها نیاز دارند. پیش از فروش کالاهای تولید شده، باید در انبار نگهداری شوند.