مقالات انبارداری

در یک گزارش انبارداری، نمودارها به ما کمک می کنند تا واضح و مختصر نتایج حاصل را به نمایش بگذاریم.
شاید این روزها واژه IOT یا اینترنت اشیا (Internet of Things) زیاد به گوشتان خورده باشد اما معنا و یا کاربرد آن را ندانید.
وجود یک کپسول آتش نشانی و یا یک جعبه آتش نشانی (فایرباکس) در محل کار یا منزل باعث شده خسارت حادثه به وجود آمده بسیار پایین بیاید.
در ایران گرفتن مالیات شامل چند بخش است که در این مقاله قصد داریم تا به تمامی ابعاد آن اشاره کنیم.