نسخه پوشاک

باندلینگ، یکی از استراتژی های بازاریابی می باشد. معنی لغوی آن، بسته بندی و دسته کردن است. همان شعار معروف یکی بخر دو تا ببر.
امروزه در جامعه، تنوع سلیقه ها باعث شده که مدل های متنوع از پوشاک در جامعه عرضه شود و برای مدیریت موجودی پوشاک نیاز به نرم افزار دارید.
یکی از کسب و کارهایی که به انبار آنلاین اعتماد کرده اند، فروشگاه سبزآبی است.