روش های بهینه انبار داری (گواهینامهGSP)

 • شنبه 15/تیر/1398
روش های بهینه انبار داری (گواهینامهGSP)

توضیحاتی در مورد گواهینامه GSP

روش خوب انبارداری براساس مدل بین المللی امریکایی که بر صلاحیت 6 فاکتور اصلی انبارداری تاکید دارد، صورت می پذیرد.

فاکتورهای اصلی ارزیابی GSP

 • طراحی و ساخت صحیح انبار از لحاظ Lay-Out و ساختمان
 • طراحی و عملکرد صحیح سیستم اطلاعات انبار (Information System)
 • طراحی و عملکرد صحیح سیستم پایش انبار (Monitoring System)
 • طراحی و عملکرد صحیح سیستم بهداشتی و مبارزه با آفات در انبار (IPM)
 • طراحی و عملکرد صحیح سیستم های FIFO، LIFO (در صورت کاربرد)
 • طراحی و عملکرد صحیح سیستم پیشگیری از صدمه دیدگی و خسارت بر اقلام موجود در انبارها و پیشگیری از سرقت و مفقودی و سیستم ردیابی

  GMPGDPGSP
  Good manufacturing practicesGood distribution practicesGood storage practices
  روش های بهینه ساختروش های بهینه توزیع روش های بهینه انبارداری

روش های بهینه انبارداری (GSP) درانبارهای دارویی

انبار دارویی

به فضاهای محصور با دیوار، سقف عایق بندی، کف و دیوارهای محکم ( بهتر است بتنی باشد)، دارای قفسه بندی که در برابر نور مستقیم محافظت شده و از نظر درجه حرارت و رطوبت تحت کنترل باشد، انبار دارویی گفته می شود.

تقسیم بندی انبارها از نظر نوع کاربرد

 • انبار فرآورده های دارویی دامی
 • انبار فرآورده های دارویی
 • انبار تجهیزات پزشکی
 • انبار لوازم آرایشی و بهداشتی
 • انبار مواد آتش زا
 • انبار داروهای ضایعاتی (Waste)
 • انبار داروهای مرجوعی(Returned)
 • انبار داروهای ریکال (Recall)

تقسیم بندی انبار از نظر درجه حرارت

 • فریزر: با برودت10- تا 20- برای بعضی از داروهای خاص مانند داروهای بیولوژیک و واکسن ها

 • Cold Placeیا سردخانه:8 -2

 • Cool Place یاانبار خنک:15-8

انبار معمولی یا (temperature room) : درجه حرارت 25-15 نوسان درجه حرارت این انبار
می تواند بین 30-15 باشد.
بهترین رطوبت برای نگهداری داروها زیر 60% می باشد و همچنین انبارها باید دارای روشنایی کافی نیز باشند.

تقسیم بندی انبار از نظر درجه حرارت

روش های بهینه انبارداری

اهم مقررات و روش های بهینه انبارداری در انبارهای دارویی شامل موارد و موضوعات زیر می باشد :

 • نیروی انسانی
 • ساختمان و امکانات
 • تجهیزات وماشین های توزیع
 • نظافت و بهداشت
 • دستورالعمل های مربوط به انبار
 • شکایات فراورده های دارویی (Complains)
 • داروهای ریکال (Recall Pharmaceutical Products)
 • داروهای ضایعاتی (Waste Pharmaceutical Products
 • داروهای مرجوعی( (Returned Pharmaceutical Products
 • داروهای تقلبی (Counterfeit Pharmaceutical Products)
 • داروهای وارداتی (Importation Pharmaceutical Products)
 • فعالیت های قراردادی (Contract Activities)
 • PMQC (Post Marketing Quality Control)
 • مدارک انبار و سیستم بایگان
 • شرایط نگهداری فرآورده های دارویی بازرسی داخلی (Self – Inspection)

نرم افزار انبارداری داروخانه آنلاین

انبار آنلاین نسخه داروخانه، نرم افزار تحت وبی است که با کاربری آسان می تواند در کنار شما باشد و موجودی لحظه ای کالا را در کنار گزارش های کاربردی در اختیارتان قرار دهد. دریافت دمو رایگان نسخه داروخانه و همچنین مشاهده وبسایت نسخه داروخانه برای آشنایی بیشتر شما فراهم شده است.

درباره این مقاله دیدگاهی بنویسید...
برای ثبت دیدگاه باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود را کلیک کنید