loader

7 نکته قبل از برنامه ریزی خرید سیستم مدیریت انبارداری

پنج شنبه,06/اردیبهشت/1397 - 08:27:32 - 2465
در مطالعاتی که شرکت فناوری CNET انجام داده است. تقریبا ۴۹% از پروژه های IT (فناوری و اطلاعات) از افزایش بودجه و ۴۷% از هزینه های نگهداری رنج می برند.

شرکت ها باید شناخت و برنامه ریزی مناسب برای همه مخارج یک برنامه کسب و کار داشته باشند تا از اشتباهات پر هزینه دوری کنند.
در اینجا ۷ نکته که ما در سال ها از سیستم انبار و پروژه های مشاوره مدیریت انبار بدست آورده ایم، مطرح کرده تا به شما در این فرآیند کمک کنیم.
۱) زمانی که به جایگزینی سیستم مدیریت سفارش فروش و سیستم مدیریت انبار فکر می کنید، در طول فرآیند این سوال ها را از خود بپرسید:

  • چه برنامه های مطرح شده و چه کارکردهایی ضروری است؟
  • مراحل مهم و بزرگ کدامند و زمان لازم برای تکمیل پروژه چقدر است؟
  • هزینه کل لازم برای نرم افزار نهایی و تکمیل آن چقدر است؟

۲) هنگام درخواست فروشنده برای ارائه پیشنهاد رسمی لازم است اطلاعات اساسی مورد نیاز برای رسیدن به جزئیات طرح پیشنهادی را بپرسید. برای مثال: اطلاعات اساسی یک مورد سیستم مدیریت سفارش می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • حداکثر و میانگین تعداد کاربران همزمان
  • حجم سفارشات در ماه به همراه اوج سفارش در هفته
  • میانگین خطوط و واحد فروش در هر سفارش
  • تعداد سوابق خرید مشتری

این اطلاعات نه تنها برای شناسایی لازم است بلکه برای پایگاه داده ها و ساخت برنامه مناسب است.

۳) پیشنهادات فروشنده را با دقت آنالیز کنید. برای مواردی مثل: خدمات اجرا و پیاده سازی، تعداد روزهای مطرح شده و نقش ها یا وظایف انجام شده توسط فروشنده.
مرافب کلمات تخصصی باشید. مثلا در "تعداد روزهای آموزش" و "روز مدیریت پروژه" اطمینان حاصل کنید که روزهای معمولی یا استاندارد برای پروژه سیستم مدیریت سفارش کافی است.
۴) مجوز و پشتیبانی برنامه ها و زمان سررسید پرداخت شفاف باشد.
بیشتر فروشنده ها بعد از اتمام برنامه یا در چند مرحله هزینه را می گیرند و برخی نگهداری و تعمیر برنامه ها می تواند تا ۲۰% بیشتر از هزینه ی اولیه پیشنهاد شود.

پیش بینی هزینه های سیستم مدیریت انبارداری

۵) از دیدگاه مجوزهای نرم افزار، قیمت گذاری مدل و ماژول های اختیاری ممکن است برای پشتیبانی نیازمند تجدید نظر باشد. اگر فروشنده سخت افزاری برای برنامه شما و سرور پایگاه داده تهیه کرده است، قطعا سخت افزار برای این موارد کافی و هزینه ای نخواهد داشت اما اگر ماژول های اختیاری دیرتر و بعدا اضافه شود ممکن است ارتقا اجباری سخت افزار نیاز باشد.
6) برای اصلاح برنامه یا یکپارچگی با سیستم مدیریت فروش و سیستم مدیریت انبار، مشخصات عملکرد برای فروشنده تهیه شود تا بتواند پیشنهاد رسمی ارایه دهد. در حالی که پاسخ فروشنده ممکن است فقط ارزیابی شود. و مشخصات جزئی تر به فروشنده کمک می کند تا برآورد بهتری از هزینه ها داشته باشد. برای برآورد هزینه ها تا بعد از پروژه صبر نکنید.
7) تا کنون این هزینه ها بر قیمت فروشندگان تمرکز داشته و ممکن است برنامه ریزی برای هزینه های جانبی نداشته باشد. زیرا هزینه های جانبی معمولا کمتر از حد بوده و می تواند به سرعت بیشتر پروژه کمک کند.
هزینه سفر یکی از هزینه های داخلی است که اغلب ضروری و کمک کننده به فروشنده است. این هزینه ها می تواند بیشتر از 15 تا 18% از کل خدمات پروژه باشد. بدان معنی که برخی از فروشندگان هزینه سفر را پرداخت می کنند و اگر سفر بیش از مقدار ساعت معین باشد 2% تا 3% هزینه آن را اضافه می کنند.
سایر هزینه های جانبی برای برآورد بودجه شامل موارد زیر است:

  • افزایش حقوق یا اضافه کاری برای تکمیل سریع تر پروژه
  • استخدام نیرو موقت یا خارج از سازمان مانند: مشاوران و برنامه نویسان...
  • ارتقا سخت افزار شبکه یا نوشتن مجدد شبکه داخلی

بودجه کامل قبل از اقدام پروژه سیستم مدیریت فروش یا سیستم مدیریت انبارداری را در نظر بگیرید.
ممکن است برنامه نویسی و آموزشی که شما بودجه کافی برایش ندارید، ساخته شود. به روشنی بودجه خود را معین کنید، شما می توانید 49% از هزینه های اضافی IT خود را کنترل کنید.


به منظور استفاده کاربردی از این مقاله می توانید دموی نرم افزار انبارداری آنلاین را دریافت نمایید.

نقاط کنترلی در انبار چیست؟

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...