ثبت های حسابداری مرتبط با اسناد و فرم های انبار

  • چهارشنبه 21/مهر/1400
ثبت های حسابداری مرتبط با اسناد و فرم های انبار
در این مقاله به آموزش حسابداری انبار می پردازیم

آموزش حسابداری انبار یکی از مباحث آموزشی بسیار مهم حسابداری است و تمامی شما حسابداران گرامی لازم است با مفاهیم حسابداری انبار آشنا بوده و به آن تسلط کافی داشته باشید. شرایط شرکتها به نحوی است که بخشی از سرمایه در گردش آنها صرف موجودی کالا می شود و شما به عنوان یک حسابدار می بایستی در نگهداری و ثبت و ضبط صحیح اطلاعات مربوط به موجودی کالاها تبحر داشته باشید.

در آموزش حسابداری انبار ما تمامی فرم ها و اسناد انبار را برای شما بیان خواهیم کرد و در ادامه تمامی اسناد حسابداری مربوط به فرم های انبار را خدمت شما بیان خواهیم کرد. شما با مطالعه آموزش حسابداری انبار با ثبت های حسابداری مربوط به حسابداری انبار آشنا شده و به راحتی می توانید تمامی اسناد حسابداری مربوط به فرم های انبار خود را ثبت نمائید.

بیشتر بدانید: آشنایی با انواع خدمات حسابداری

اسناد خرید انبار

وقتی ما کالایی را خریداری می کنیم، باید آن کالا را در انبار رسید نمائیم و در کاردکس کالا در انبار وارد کنیم. تمامی خریدها اعم از خرید داخلی یا خارجی نیاز به ثبت حسابداری دارد و در این بخش ما ثبت های حسابداری خرید کالا را با یک مثال بیان خواهیم کرد:

خرید ۵ عدد از کالای x با فی ۱،۰۰۰ و مبلغ ۵،۰۰۰

موجودی کالا ۵،۰۰۰
حسابهای پرداختنی ۵،۰۰۰

خرید کالای x بصورت برآوردی

معین موجودی کالا ۵،۰۰۰
حساب معلق خرید ۵،۰۰۰

اسناد خرید با در نظر گرفتن کرایه حمل

معین موجودی کالا ۷،۰۰۰
کرایه حمل پرداختنی ۲،۰۰۰
حسابهای پرداختنی ۵،۰۰۰

اسناد خرید با در نظر گرفتن پیش پرداخت

معین موجودی کالا ۱۰،۰۰۰
حسابهای پرداختنی ۵،۰۰۰
پیش پرداخت ۵،۰۰۰

اسناد خرید با در نظر گرفتن مالیات و عوارض و پیش پرداخت

معین موجودی کالا ۱۰،۰۰۰
پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۱۵۰
پیش پرداخت عوارض ارزش افزوده ۱۵۰
پیش پرداخت خرید ۵،۰۰۰
حسابهای پرداختنی ۵،۳۰۰

نکته مهم) دوستان توجه داشته باشند که حسابهای موجودی کالا در صورتی که از زیرسیستم انبار استفاده می نمائید نیازی به تفصیلی شناور ندارند.

در صورتی که مبلغ مربوط به حسابهای پرداختنی از صندوق پرداخت گردد سند حسابداری زیر باید ثبت گردد:

حسابهای پرداختنی *********
صندوق *********

اگر هم مبالغ مربوط به حسابهای پرداختنی از محل چک های شرکت پرداخت گردد سند حسابداری زیر باید ثبت گردد:

حسابهای پرداختنی *********
اسناد پرداختنی *********

در ادامه آموزش حسابداری انبار به ثبت های حسابداری مربوط به سایر فرم های انبار خواهیم پرداخت.

حواله مصرف بابت دوایر تولیدی

از فرم حواله مصرف زمانی استفاده می گردد که ما بخواهیم مواد اولیه مورد نیاز مراکز تولیدی را به آنها تحویل نمائیم. فرم حواله مصرف کالا صرفا برای تحویل مواد به مراکز تولیدی استفاده می گردد. هرگاه ما از حواله مصرف استفاده نمائیم ثبت های حسابداری آن به شرح زیر می باشد:

کار در جریان ساخت *********
موجودی کالا *********

حواله مصرف بابت دوایر غیرتولیدی

این نوع خروج انبارها مواقعی مورد استفاده قرار می گیرند که ما بخواهیم کالا را به دوایر غیرتولیدی ارسال کنیم همانند مواد غذایی، اقلام اهدایی و غیره. هرگاه ما از این نوع حواله مصرف ها استفاده کنیم ثبت های حسابداری آن به شرح زیر می باشد:

هزینه مربوطه (مثل هزینه های اداری-پوشاک-...) *********
موجوی کالا *********

دریافت از تولید

هرگاه مواد اولیه ارسالی به خط تولید،بصورت کالای نیمه ساخته یا محصول وارد انبار گردد از فرم رسید "دریافت از تولید" استفاده می کنیم. رسید انبار از نوع دریافت از تولید دارای ثبت حسابداری است به شرح زیر می باشد:

کالای نیمه ساخته/محصول *********
کار در جریان ساخت *********

حواله فروش

حواله فروش یک نوع خروجی کالا از انبار است که نشان می دهد کالای فروخته شده برای مشتری ارسال شده یا تحویل نماینده مشتری شده است.فرم حواله فروش دارای سند حسابداری است که به شرح زیر می باشد:

قیمت تمام شده کالای فروش رفته *********
موجودی محصول *********

رسید برگشت از فروش

اگر کالای فروش رفته توسط مشتری برگشت داده شود در این صورت از رسید برگشت از فروش استفاده می شود و سند حسابداری آن به شرح زیر می باشد:

موجودی محصول *********
قیمت تمام شده کالای فروش رفته *********

حواله تحویل دارایی ثابت

اگر اموال نزد انبار به واحدهای درخواست کننده تحویل داده شود در این صورت از فرم حواله تحویل دارایی ثابت استفاده می شود.فرم تحویل دارایی ثابت دارای سند حسابداری است و به شرح زیر می باشد:

حساب واسط دارایی ها *********
موجودی دارایی ها *********

دریافت امانی (با ریال)

امانی با ریال آن دسته از کالاهایی است که از طرف حساب های خود دریافت می کنیم و ما موظف هستیم ارزش ریالی کالا را نگهداری کنیم. امانی با ریال دارای سند حسابداری است و سند حسابداری آن به شرح زیر می باشد:

موجودی کالا *********
کالای امانی دیگران نزد ما *********

ارسال امانی (با ریال)

کالای امانی ما نزد دیگران *********
موجودی کالا *********

دریافت امانی (بدون ریال)

طرف کالای امانی دیگران نزد ما *********
کالای امانی دیگران نزد ما *********

ارسال امانی (بدون ریال)

کالای امانی ما نزد دیگران *********
طرف کالای امانی ما نزد دیگران *********

دوستان عزیز توجه داشته باشند کالاهای امانی بدون ریال بدلیل اینکه باید دارای ریال باشند با نرخ ۱ ریال ثبت شده و برای آنها سند حسابداری صادر می گردد.

بیشتر بدانید: حسابرسی و وظیفه حسابرس در انبار چیست؟

اضافات انبارگردانی

یکی از عملیات پایان سال واحد انبار،انبارگردانی و شمارش کالاهای موجود در انبار می باشد.معمولا انبارگردانی دارای کسری و اضافی است و اگر در انبارگردانی با اضافات انبارگردانی مواجه شدیم ثبت های حسابداری به شرح زیر صادر می گردد:

موجودی کالا *********
درآمد انبارگردانی/قیمت تمام شده/اضافی انبارگردانی/سود و زیان ناشی از انبارگردانی *********

کسری انبارگردانی

درآمد انبارگردانی/کسری انبارگردانی/سود و زیان ناشی از انبارگردانی *********
موجودی کالا *********

حواله ضا​یعات

اگر کالایی در انبار بصورت غیرعادی ضایع شده باشد در این صورت از فرم تحویل ضایعات استفاده می شود که دارای سند حسابداری است و ثبت های حسابداری آن به شرح زیر می باشد:

هزینه ناشی از ضایعات *********
موجودی ضایعات *********

رسید برگشت از ضایعات

موجودی کالا *********
درآمد ناشی از ضایعات *********

تمامی اسناد حسابداری مربوط به انبار در این آموزش برای شما بیان شد. با مطالعه این ثبت ها، به راحتی می توانید تمامی عملیات مربوط به حسابداری انبار شرکت خود را مدیریت نمائید.

منبع:chaabok.com -لیلا شهبازی
درباره این مقاله دیدگاهی بنویسید...
برای ثبت دیدگاه باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود را کلیک کنید