loader

معیار ارزیابی فرآیندها، تجهیزات و فضای فیزیکی، نیروی انسانی انبار

شنبه,05/تیر/1400 - 16:44:36 - 850
برای ارزیابی فرآیندها، تجهیزات و فضای فیزیکی،‌ نیروی انسانی و مشتری مداری می توانید از این لیست استفاده کنید.

نمره هر بخش را جمع آوری کرده و نتیجه ارزیابی انبار خود را داشته باشید. نقشی که کنترل عملکرد انبار و اموال در این بین به عهده دارد برای سازمان هایی که مراحل طراحی و استقرار انبار و اموال خود را به همراه انتخاب سیستم های انبارداری منتخب پس از مراحل استقرار و در زمان بهره برداری از سیستم به عهده دارد بسیار پر اهمیت خواهد بود.

معیارهای ارزیابی مربوط به فرآیندها

1 آیا دسترسی مناسب به کالاها در واحد انبار رعایت شده است؟

2 آیا سیستم نظام نوین مالی در انبارداری اجرا شده است؟

3 آیا ثبت به موقع و به روز کلیه رسیدها و حواله های واحد انبار در سیستم نظام نوین مالی رعایت شده است؟

4 آیا کدبندی و برچسب اطلاعات کالا ها در واحد انبار اجرا شده است؟

5 آیا بازدید روزانه قبل و بعد از تعطیل انبار از نظر ایمنی به وسیله مسئول واحد انبار اجرا شده است؟

6 آیا خالی بودن راهرو طولی تا انتهای انبار جهت تردد و دسترسی به کالا رعایت شده است؟

7 آیا فرآیند تهیه لیست موجودی کامپیوتری قبل از شمارش در واحد انبار اجرا شده است؟

8 آیا خط مشی و بخشنامه ها و مقرراتی که از طرف دانشگاه ابلاغ می شود در واحد انبار، اجرا شده است؟

9 آیا فرآیند صدور رسید پس از رؤیت جنس، تحویل و شمارش در واحد انبار اجرا شده است؟

10 آیا امضاهای مربوط به رسید و حواله واحد انبار به درستی و به موقع اخذ شده است؟

11 آیا در انبار، اجناس پر مصرف درطبقه های پایین تر قفسه ها چیده شده است؟

12 آیا کنترل اقلام دارای تاریخ انقضاء در واحد انبار اجرا شده است؟

13 آیا در واحد انبار حداقل موجودی، حداکثر موجودی و نقطه سفارش مشخص شده است؟

14 آیا فرآیند تکمیل امضاء فرم درخواست کالا از انبار و درخواست خرید اجرا شده است؟

15 آیا حداقل 4 بار در سال انبارگردانی انجام شده است؟ (تا کنون طبق برنامه ریزی صورت پذیرفته است؟)

16 آیا همگن بودن کالا ها و اجناس در چینش انبار رعایت شده است؟

بیشتر بدانید: چک لیست لازم جهت بازدید از انبار

17 آیا در انبار چرخش در ورود و خروج کالاهای قدیمی و جدید اجرا شده است؟ (fifo)

18 آیا سرعت مناسب در عملیات انبار (دریافت و تحویل کالا، بایگانی رسیدها و حواله ها و اخذ امضاهای مربوطه و...) رعایت شده است؟

19 آیا تدوین و پیاده سازی برنامه های نظارتی و تکمیل چک لیست های ارزیابی از واحد انبار اجرا شده است؟

20 آیا موجودی انبار با کاردکس برنامه نظام نوین مالی مطابقت داده شده است؟

21 آیا درصد موجودی کالاهای منقضی شده به کل کالاها در انبار به حد استاندارد کمتر از 5 درصد رسیده است؟

22 آیا برنامه عملیاتی (دوره زمانی معین) برای واحد انبار توسط مسئول تنظیم شده است؟

معیارهای ارزیابی مربوط به فضای فیزیکی و تجهیزات

1 آیا جعبه کمک های اولیه در انبار نصب شده است؟

2 آیا در انبار کالاها به صورت صحیح و با ایمنی لازم چیده شده اند؟

3 آیا محیط داخل و اطراف انبار از مواد مضر و زائد و خطرساز، خالی و پاک سازی شده است؟

4 آیا دما و رطوبت انبار مناسب است؟

5 آیا در انبار فاصله بیش از دو متر برای کالاها از تابلوهای برق و تجهیزات ایمنی و لامپ های آویزان رعایت شده است؟

6 آیا در انبار مکان تجهیزات اطفاء حریق مشخص شده است؟

7 آیا در انبار از قفسه های غیر قابل اشتعال استفاده شده است؟

8 آیا نقشه ای برای نشان دادن موقعیت تمام وسایل ایمنی در انبار تهیه شده است؟

9 آیا در انبار شماره تلفن های اضطراری درمحل قابل رؤیت نصب شده است؟

10 آیا در انبار سیستم گرمایش و سرمایش مناسب تعبیه شده است؟ (جهت جلوگیری ازگرم یا سرد شدن مستقیم کالاها و عدم استفاده از وسایل گرمازای گازسوز و نفت سوز با شعله باز)

11 آیا انبار بیمه شده است و بیمه نامه خریداری شده طبق دستورالعمل های بیمه ای تنظیم شده است؟

12 آیا انبارداران بیمه مسئولیت شده اند؟

13 آیا انبار به درب اضطراری مجهز شده است؟

14 آیا برای واحد انبار وسایل ارتباطی (تلفن و درصورت لزوم بی سیم) تدارک دیده شده است؟

15 آیا ساختمان انبار به برق گیر استاندارد تجهیز شده است؟

16 آیا ایمنی و استانداردسازی سیستم برق انبار رعایت شده است؟

17 آیا انبار به دستگاه های اعلام حریق با توجه به نوع و جنس کالا تجهیز شده است؟

18 آیا در انبار مایعات قابل اشتعال در ظروف سر بسته و محل های مناسب نگهداری شده اند؟

19 آیا در انبار از سبد یا ظروف مایعات خطرناک از نظر سلامت و ایمنی بازدید صورت گرفته است؟

20 آیا چشم شوی ایمنی در مکان انبار مایعات خطرناک وجود دارد؟

21 آیا علائم هشدار دهنده (تابلوها) به تعداد کافی در داخل و خارج انبار نصب شده است؟

22 آیا فشار آب در سیستم آتش نشانی ثابت مستقر در انبار مناسب می باشد؟

23 آیا در انبار از پالت استفاده شده است؟

24 آیا کارکنان انبار از لباس کار و دستکش ایمنی استفاده نموده اند؟

25 آیا وجود دفتر کار مناسب جهت مسئول انبار و پرسنل رعایت شده است؟

26 آیا انواع کپسول اطفاء حریق Co2، پودر و گاز در انبار نصب شده است؟

27 آیا از قرارگیری کالاها در معرض نور خورشید، باران و... در طراحی انبار جلوگیری شده است؟ استفاده از شیشه های مات یا رنگ زده جهت جلوگیری از تابش نور مستقیم به کالا

28 آیا در انبار سیستم ضد سرقت مناسب (دوربین مداربسته و دزدگیر) نصب شده است؟

29 آیا در انبار برای حمل و نقل کالا از وسایل مناسب (لیفتراک، جرثقیل و...) استفاده شده است؟

30 آیا در انبار کلیدهای ضد جرقه تعبیه شده است؟

31 آیا نرده و حفاظ آهنی جهت جلوگیری از سرقت احتمالی از انبار نصب شده است؟

32 آیا تسهیل در عبور و مرور وسایل حمل و نقل و افراد درکل فضای انبار اجرا شده است؟

33 آیا روشنایی انبار مناسب است؟

34 آیا در انبار مسیر تردد وسایل چرخ دار توسط خط کشی ممتد مشخص شده است؟

35 آیا در ساخت دیوارها، سقف و سرپناه انبار از مصالح غیر قابل اشتعال استفاده شده است؟

36 آیا زه کشی از دیوارهای جانبی جهت جلوگیری از رطوبت در فواصل مناسب در انبار اجرا شده است؟

37 آیا در ساخت کف کل انبار از پوشش مناسب (کاملاً مقاوم، نفوذ ناپذیر، قابل شست وشو و از جنس بتن، آسفالت یا سنگ فرش) استفاده شده است؟

38 آیا در انبار شیب مناسب جهت جلوگیری از تجمع آب در زیر کالا رعایت شده است؟

39 آیا در انبار از ایجاد مسیرهای طولانی که به بن بست منتهی می شود جلوگیری شده است؟

40 آیا در انبار فاصله بین کالاها تا سقف و دیوارهای مجاور رعایت شده است؟

41 آیا انبار در مکان مناسب (از لحاظ دسترسی واحدها و بخش های استفاده کننده) واقع شده است؟

42 آیا تهویه مناسب در کل فضاهای انبار تعبیه شده است؟

43 آیا از ورود و خروج جوندگان و حیوانات (در مورد انبارهای مواد غذایی و ملزومات اداری از قبیل کاغذ، پلاستیک و...) محافظت شده است؟

44 آیا در انبار، کنار هر بلوک برای جابجایی، بازرسی و عبور هوای آزاد، راهرویی با عرض مناسب در نظر گرفته شده است؟

بیشتر بدانید: انبارها چگونه ارزیابی می شوند؟

معیارهای ارزیابی مربوط به نیروی انسانی

1 آیا کارکنان مباحث حفاظت ایمنی، کار با کپسول آتش نشانی و اصول انبارداری را آموزش دید ه اند؟
2 آیا تعداد نیروی انسانی با حجم کار در واحد انبار متناسب است؟
3 آیا در واحد انبار برنامه دوره های آموزشی برای کارکنان تحت سرپرستی اجرا شده است؟
4 آیا انبار از نگهبانی مناسب و سیستم ضد سرقت برخوردار شده است؟
5 آیا کلیه کارکنان واحد انبار از اطلاعات و مهارت کافی در استفاده از سیستم نظام نوین مالی برخوردار شده اند؟
6 آیا کارکنان واحد انبار از امکانات اولیه برخوردار شده اند؟
7 آیا شرح وظایف هر یک از پرسنل واحد انبار بصورت مشخص، مدون و مکتوب تنظیم شده است.
8 آیا کارکنان واحد انبار، قادر به ارتباط مؤثر با همکاران و ارباب رجوع خارج سازمانی هستند؟ بررسی جلسات و مصوبات آن ها
9 آیا از کارکنان علاقه مند به کار در واحد انبار استفاده شده است؟
10 آیا تناسب شغل و شاغل در واحد انبار رعایت شده است؟
11 آیا کارکنان واحد انبار، دوره های آموزشی مربوطه را طی نموده اند؟ اکثریت پرسنل بیش از 50 ساعت=2، بین 30 تا 50٪=1 و زیر 30٪=0
12 آیا مسئول واحد انبار، فرآیند انتخاب و انتصاب مدیریت خدمات پشتیبانی را طی نموده است؟
13 آیا گزارش ارزیابی سالانه از نیازهای آموزشی کارکنان واحد انبار تنظیم شده است؟
14 آیا دوره توجیهی، کارآموزی و آموزش چهره به چهره برای هریک از کارکنان واحد انبار در بدو ورود به واحد اجرا شده است؟
15 آیا میانگین استاندارد برای سطح تحصیلات کارکنان انبار (رسمی، پیمانی، قراردادی) رعایت شده است؟ لیسانس به بالا بیش از 60 ٪=2، بین 40 تا 60٪ =1 و زیر 40٪=0

معیارهای ارزیابی مربوط به مشتری مداری

1 آیا صندوق نظرسنجی از ارباب رجوع در واحد انبار همراه با فرم های مخصوص، در دسترس گیرندگان خدمت قرار گرفته است؟
2 آیا رضایتمندی ارباب رجوع توسط واحد انبار ارزیابی و تعیین شده است؟ بر اساس نتایج فرم های تکمیل شده و مستند نظرسنجی
3 آیا مدیر واحد از عملکرد انبار رضایت دارد؟ تصویر تشویق های اخذ شده پیوست


به منظور استفاده کاربردی از این مقاله می توانید دموی نرم افزار انبارداری آنلاین را دریافت نمایید.

نرم افزار کنترل موجودی لحظه ای

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...