loader

بهترین شیوه های انبار کردن و خارج کردن کالا

چهارشنبه,14/آبان/1399 - 21:04:36 - 75
نکات مهم در چیدن اجناس در انبار

یکی از ویژگی های نرم افزار انبارداری تحت وب انبار آنلاین، توانایی ورود و خروج کالا در فرمت های مختلف و در دسته بندی های دلخواه و متفاوت است، در ادامه به بررسی روش هایی برای انبار کردن (ورود) و مصرف (خروج) کالا می پردازیم.

انواع روش های انبار کردن کالا

1.انبارکردن به ترتیب شماره یا حروف (با در نظر گرفتن حداکثر موجودی)

این روش مستلزم داشتن کاتالوگ یا دفترچه راهنمای اقلامی است که از طریق آن، اقلام به ترتیب شماره جنس و یا به ترتیب نام، جنس (الفبا) در قفسه های انبار چیده می شوند.

معایب:

 • چنین روشی محتاج فضای زیادی است که بتوان برای هر قلم جنس به مقدار حداکثر موجودی در نظر گرفت ولی هیچ وقت از کل محل یا فضای در نظر گرفته شده استفاده نکرد.
 • در صورتی که جنسی جدید وارد انبار شود نمی توان به راحتی آن را بین اجناس دیگر جای داد.

2.انبارکردن به ترتیب شماره یا حروف (با در نظر گرفتن حداقل موجودی)

تفاوت این روش با روش قبلی در جلوگیری از اتلاف فضای انبار است که محال اجناس را با در نظر گرفتن حداقل موجودی تعیین می کنند. برای مثال سوپر مارکت ها که هر روز به میزان یک روز در قفسه ها جنس ها را چیده ولی در انبار اصلی به مقدار مصرف چند هفته یا چند ماه جنس وجود دارد.

معایب

 • اشکال عمده این روش در این است که در صورت مفقود یا پنهان شدن اقلام از دید انباردار، انباردار دیرتر پی به این روش می برد.
 • اقلام جدید در موقع ورود به انبار باعث جابجا شدن اجناس قبلی و به طور کلی تغییر نظام موجود در انبار می گردد.

3.انبار کردن به ترتیب ورود موجودی ها (کالاها)

به منظور استفاده کامل از فضای انبار و همچنین آزاد بودن در مقابل تغییرات یعنی آمادگی لازم برای دریافت اجناس جدید یا جانشین از این روش استفاده می شود. برای هریک از اجناس، گروهای تعیین می شود و اجناس به ترتیبی که وارد انبار می شود در این محل ها چیده می شوند.

عیب این روش در دسترسی مشکل به اقلام است که به حافظه انباردار بستگی دارد.

4.انبار کردن به ترتیب ورود با در اختیار داشتن سیستم شماره قفسه

بهترین روش نسبت به روش های قبلی است. ابتدا باید انبار را به قسمت های مختلف تقسیم نمود و به هر قسمت و یا هر قفسه شماره ای داد و سپس اجناس را به ترتیب ورود در قفسه ها چیده و جلوی هر یک از اقلام، کارتی نصب گردد که اطلاعات مربوط به آن جنس در آن درج شود. جهت مشخص کردن محل اجناس در انبار، راهرو ها، قفسه ها و طبقات باید شماره گذاری شوند.

نکات مهم در چیدن اجناس در انبار

نکات مهم در چیدن اجناس در انبار

1.محبوبیت یا میزان تقاضای کالا

این قبیل اجناس و مواد را بایستی در دسترس و نزدیک محل کار قرار داد، بنابراین اجناس را می توان در سه گروه قرار داد. به ترتیب سریع، متوسط و کند. به همان ترتیب انبار ها را نیاز به سه دسته تقسیم نمود. مزایای این روش در این است که نیروی انسانی در مهم ترین نقطه متمرکز می شود و در نتیجه سرپرستی ساده تر می گردد.

2.وجه تشابه

3.اندازه و حجم کالا

از لحاظ کوچکی و بزرگی و تعداد کم یا زیاد بودن.

4.مشخصات کیفی محصول:

از لحاظ ترکیبات شیمیایی، نفیس بودن، فاسد شدن و...

نکات مورد توجه در چیدن و حداکثر بهره وری از فضای انبار

1.استفاده حداکثر از فضای بالای سر

در این روش اجناس را به وسیله پالت و طبقه بندی روی هم قرار می دهند، از بالکن یا امکانات آویزان کردن بهره می گیرند و با رعایت فاصله 60 سانتی متری از سقف بقیه فضا را پر و قفسه بندی می نمایند، تا در مواقع ضروری مثل حریق یا تعمیرات لوله و سیم کشی و تعمیر سقف جای کافی و برای جریان هوا بتوان فضای کافی در اختیار داشت.

2.استفاده از فضای خارج از ساختمان

بعضی از اقلام مانند آجر و قطعات را می توان بدون صدمه دیدن در فضای آزاد انبار کرد. بعضی از اقلام را می توان با نایلون کشیدن یا برزنت یا زدن سقف های ارزان در فضای باز قرار داد.

3.رعایت اندازه اجناس

بر اساس ابعاد اجناس طبقه بندی انجام می دهند.

4.انبار کردن عمودی

برای اجناس باریک ولی بلند از قفسه های کم عرض و ارتفاع بلند استفاده می شود.

5.فاصله قفسه ها

طوری در نظر گرفته می شود که دو نفر به راحتی از آن عبور نمایند و یا در صورت استفاده از میزهای چرخ دار یا وسایل دیگر به اندازه کافی فضا وجود داشته باشد.

6.در نظر گرفتن فصل مصرف

مثل ضد یخ که بعد از فصل زمستان باید جا به جا شوند.

7.در نظر گرفتن محل اندازه گیری و توزین

در خصوص کالاهایی که باید پیمانه، وزن یا متر شوند باید در محل انبار، محوطه ای برای اندازه گیری وجود داشته باشد.

روش های مختلف استفاده از اجناس انبار

روش های مختلف استفاده از اجناس انبار

در انبار اجناسی ممکن است وجود داشته باشند که در یک زمان معین باید مصرف شوند و این زمان با نوشتن تاریخ بر روی بسته بندی مشخص می شود ولی اغلب اتفاق می افتد که مقادیر زیادی جنس به دلیل استفاده نکردن به موقع، تاریخ مصرف آنها گذشته و غیر قابل استفاده شده اند.

برای استفاده از اجناس دو سیستم و روش وجود دارد:

 • سیستم فایفو: FIFO(First-In-First-Out )
 • سیستم لایفو: LIFO(Last-In-First-Out)

در سیستم و روش اول جنسی که اول وارد شده اول خارج می شود و در سیستم دوم جنسی که آخر از همه وارد شده اول مصرف می شود.

استفاده از روش لایفو نادر بوده و غالباً سیستم فایفو را به کار می برند که به چند طریق عملی است:

 • روش دو کارتی: در این صورت برای هر بسته دو کارت نوشته می شود. یک کارت در بسته مربوطه و کارت دیگر در انبار نگهداری می شود.
 • روش فاصله توافقی:در این روش بین پارتی جدید و قدیم 10سانتی متر فاصله می گذارند تا از هم جدا باشند.
 • روش قوه ثقل: در محفظه هایی مثل سیلو جنس جدید از بالا اضافه می گردد و برداشت همیشه از قسمت پایین است.
 • روش متحرک: در این روش اجناس را از یک طرف برداشته و اجناس جدید را به طرف دیگر اضافه می کنند.
 • روش مساحت دوبل: برای هر جنس دو برابر مساحتی که لازم دارد تعیین می کنند. آن را به دو قسمت تقسیم می کنند و اجناسی که در حال مصرف هستند در قسمت اول و اجناس که وارد می شوند در قسمت دوم قرار می دهند.

به منظور استفاده کاربردی از این مقاله می توانید با سیستم انبارداری انبار آنلاین آشنا شوید.

دریافت دموی انبار آنلاین

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...