پورتال مشتریان چیست؟

سامانه ای که بعد از خرید محصول انبارآنلاین در آن عضو می شوید. این پورتال جهت ارتباط بهتر ما و شما خواهد بود. ورود به پورتال از طریق این لینک امکان پذیر است.

شما بعد از خرید، اتومات عضو این پوتال می شوید. با ایمیلی که خرید انجام داده اید می توانید وارد پورتال شوید. در اولین ورود لازم است تعریف رمز کنید.

برای تعریف رمز پورتال:

  1. وارد پورتال شوید.
  2. فراموشی رمز بزنید.
  3. به ایمیل خود وارد شده و رمز جدید تعریف کنید.
  4. وارد پورتال شوید.

داخل پورتال شما می توانید مشاهده و پرداخت فاکتور، ارسال و مطالعه تیکت ها، ارتباطات را مشاهده کنید.

برای آموزش ارسال تیکت و پیام متنی در پورتال این آموزش را ببینید.

برای آموزش مشاهده و پرداخت فاکتور در پورتال این آموزش را ببینید.