نرم افزار سیم و کابل انبارآنلاین

این نسخه مناسب شغل های مرتبط با سیم و کابل و انواع فروش متراژی است. در این نسخه می توانید یک کالا با چند شماره قرقره متفاوت و متراژ آن وارد کرده و بصورت متری خارج کنید. همچنین کالاهایی که بصورت بسته ای یا جعبه ای وارد می شود را بصورت تعدادی ورود و خروج بزنید.