طرف حساب در انبارآنلاین یعنی چه؟

تمامی افرادی که با آن ها در انبار مراوده دارید را بعنوان طرف حساب به سیستم اظافه کنید. تیک فعال است و مشتری و یا تامین کننده باید فعال شود تا آن ها را در فرم ها نمایش دهد.

  • طرف حسابی که تیک فعال است و مشتری دارد؛ در فرم های خروج نمایش داده می شود.
  • طرف حسابی که تیک فعال است و تامین کننده؛ در فرم های ورود نمایش داده می شود.

توجه داشته باشید کسانی که از ماژول درخواست کالا استفاده می کنند،

  • تامین کننده یا مامور خرید باید بعنوان طرف حساب اضافه شده و تیک فعال است و تامین کننده آن فعال باشد.
  • برای درخواست کننده لازم است تیک فعال است و مشتری فعال باشد.

آموزش ویدئویی ثبت طرف حساب

ویدئو آموزشی در راستای آموزش آسان تر در اختیار شما قرار می گیرد.