تمدید نرم افزار انبارآنلاین چگونه است؟

هر پلن و نسخه ای که از انبارآنلاین خریداری می کنید، عضو پورتال مشتریان ما می شوید. این پورتال برای ارتباط های پشتیبانی و تمدیدها و گزارشات مالی خواهد بود. نگران تمدید خود نباشید، 7 الی 10 روز باقی مانده به پایان پلن، برای شما ایمیل یادآوری و تکرار آنچه خریداری کرده اید ارسال خواهد شد. برای تغییر پلن، اضافه کردن ماژول و تمدید زودهنگام درخواست خود را به پشتیبانی ارسال کنید. فاکتور جدیدی ساخته و برای شما ایمیل خواهد شد. شما می توانید پرداخت خود را از طریق پورتال و یا لینک آنلاین فاکتور انجام دهید.