تغییر رمز در نرم افزار انبارآنلاین

برای تغییر و بازیابی رمز وارد دامنه اختصاصی خود شوید.

بازیابی کلمه عبور را فشار دهید.

ایمیل خود را وارد کرده و عبارت محاسباتی را پر کنید. دکمه ارسال را کلیک کنید.

وارد ایمیل خود شده و انتخاب رمز جدید را انجام دهید.

به آدرس دامنه خود برگشته و با رمز جدید وارد شوید.

نکته

در ابتدا بعد از خرید، بعضی به اشتباه بعد از تغییر رمز وارد لینک دمو می شوند. باید دقت کنید بعد از تغییر رمز وارد دامنه نرم افزار خود شوید.

تغییر رمز کاربران

مدیر سیستم می تواند از درون نرم افزار برای تغییر رمز کاربران اقدام کنند. بعد از تغییر رمز برای کاربر نیز ایمیل ارسال خواهد شد.

هر کاربر نیز از بازیابی کلمه عبور می تواند رمز خود را تغییر دهد.

نکته

برای ثبت کاربر جدید لازم است از ایمیل های صحیح و در دسترس استفاده کنید تا برای تغییر رمز ورود محدودیت نداشته باشید.