سال 1402 برای حسابدار ها تمام نشده

  • سه شنبه 14/فروردین/1403
  • مدت زمان تقریبی مطالعه
سال 1402 برای حسابدار ها تمام نشده

به نکات مهم که حسابدارها برای آخر سال باید بدانند در این مقاله اشاره می کنیم.

صورتحساب های خرید

صورتحسابی که در سامانه مودیان ثبت کرده اید در سامانه 169 رد نکنید.

خرید های خود را در سامانه 169 رد کنید. اگر خریدی در سامانه مودیان بود، صورتحساب خرید تکراری در 169 نفرستید.

مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورت حساب های خرید

با توجه به مهلت 21 روزه صدور تا ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان، هرچه ثبت صورتحساب در سامانه دیرتر صورت گیرد زمان برای تایید و در نتیجه بهره گیری از اعتبار خرید کمتر خواهد بود. لذا ترغیب فروشنده جهت تسریع در ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان پس از صدور صورتحساب الکترونیکی امری ضروری است.

تایید صورتحساب های درج شده در کارپوشه خریدار باعث می شود تا اعتبار این صورت حساب الکترونیکی برای خریدار با رعایت ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نباشد بدیهی است صورتحساب های خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.

در صورتی که خریدار حداکثر تا 1403/01/31 نسبت به تایید صورتحساب درج شده در کارپوشه خود اقدام نماید اعتبار صورتحساب های مربوطه در همان دوره صدور صورتحساب (دوره چهارم) لحاظ می گردد در غیر این صورت اعتبار آن در دوره بعدی اعمال خواهد شد.

صورتحساب های فروش

توجه کنید که صورتحساب ها را به ترتیب شماره سریال صورتحساب ارسال کرده باشید.

در حال حاضر امکان ثبت صورتحساب تا 21 روز قبل را دارید.

صورتحساب الکترونیکی با روش تسویه نقدی/نسیه و یا نسیه

خصوص فروش های نقدی/نسیه و یا نسیه ی کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه حد مجاز فروش صرفا برای مبالغ نسیه، در دوره هایی که مبالغ آن پرداخت و به تایید طرفین رسیده باشد، لحاظ خواهد شد. این یعنی اگر نسیه یا نقدی نسیه ارسال می کنید، پیگیر تایید صورتحساب باشید!

مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش

صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان، با رعایت ماده 9 قانون سامانه مؤدیان، مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمی باشند.

فروشنده پس از ثبت صورتحساب‏های فروش، با اطمینان بیشتری می‏ تواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید..

با توجه به فرصت 21 روزه و 30 روزه خریدار برای واکنش، اگر صورتحساب فروش صادره نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار تأیید نکند، فروش نقدی محسوب می شود. در صورت عدم تأیید تا 1403/01/31، فروشنده به اندازه کل مبلغ صورتحساب، مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صدور صورتحساب شده و به همین اندازه، از حد مجاز موضوع ماده 6 دوره جاری وی کسر خواهد شد.

در صورتیکه فروشنده در نقش حق العمل کار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید، تا زمانیکه ثبت در سامانه مودیان را به تاخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تایید ننماید، فروش انجام شده به عنوان فروش حق العمل کار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حق العمل کار می ‏شود.

نکات حد مجاز

اگر حد مجاز شما پر شده است و خریداران نتوانسته اند صورتحساب خود را در سامانه مودیان تایید کنند؛ لازم است صورتحساب اصلاحی بفرستید تا بتوان تایید کرد. همچنین می توانید ابطال و مجددا ارسال کنید.

محاسبه حد مجاز فروش در خصوص صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات چگونه است؟

فروش کالاها و ارائه خدمات صادراتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، با عنایت به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش هم لحاظ نمی شود. در خصوص صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات، اگر این صورتحساب ها پس از اعتبارسنجی با اظهارنامه گمرکی مورد تایید سامانه نباشند (عدم مطابقت با اظهارنامه گمرک) به عنوان صورتحساب نوع دوم با الگوی فروش در نظر گرفته شده و حدمجاز فروش آن اعمال خواهد شد.

در صورت فروش بیش از حد مجاز و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان، تکلیف خریدار چیست؟
اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مودیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید؛ واکنش خریدار می تواند دو حالت داشته باشد؛

  • خریدار صورتحساب الکترونیکی صادره را "تایید" مینماید و یا "تایید سیستمی" میگردد؛ که حسب ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اعتباری برای خریدار لحاظ نخواهد شد.
  • خریدار صورتحساب الکترونیکی صادره را "رد" مینماید؛ صورتحساب الکترونیکی برای فروشنده نقدی تلقی شده و مالیات آن از فروشنده مطالبه می گردد و اعتباری هم برای خریدار لحاظ نمی گردد. در این صورت فروشنده میبایست، پس از افزایش حد مجاز فروش، نسبت به صدور صورتحساب اصلاحی و با رعایت مقررات حد مجاز ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نماید.
بیشتر بدانید: اطلاعات سامانه، مبنای اظهارنامه پیش فرض

اظهارنامه مالیاتی در سامانه مودیان

اظهارنامه پیش فرض و تکالیف مشمولین

سازمان امور مالیاتی براساس اطلاعات تکمیل شده در سامانه شامل اطلاعات خرید و فروش با توجه به نرخ های موجود برای هر مودی در یک اظهارنامه به عنوان اظهارنامه پیش فرض در اختیار مودی قرار می گیرد.

براساس ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اطلاعاتی که براساس سامانه می رسد قابلیت بررسی ندارد و مورد قبول سازمان است مگر در موارد خاصی که در ماده 9 قانون مورد اشاره رخ داده باشد مانند عدم ثبت، کم اظهاری، بیش اظهاری و عدم صدور صورتحساب.

به زبان دیگر سازمان مالیاتی اظهارنامه پیش فرض تولید می کند.

این اظهارنامه چیه؟

فروش و خرید های هر مودی در اختیار مودی قرار بده،

مودی یکماه (تا پایان ماه بعد از دوره) فرصت داره، این اظهار نامه رو اصلاح کنه؛ فروش و خرید های خارج از سامانه رو به این اضافه کنه، بعد به سازمان مالیاتی مستند کنه و مالیاتش رو هم پرداخت کنه.

دو فرصت:

فرصت سازمان مالیاتی: که باید اظهارنامه درست کنه

فرصت مودی: وقت داره فروش و خرید رو وارد کنه و برای سازمان مالیاتی مستند کنه

فرقش چیه؟

ماده 3 قانون تسهیل:

  • اگر داخل سامانه بود سازمان مالیاتی حق رسیدگی به آن نداره، مگر تخلفی اتفاق افتاده باشد.
  • اگر خارج از سامانه باشد سازمان مالیاتی حق رسیدگی به آن را دارد.

بیشتر بدانید: آموزش تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 1402 اظهارنامه پیشفرض مالیاتی

ارزش افزوده 10 درصد برای سال جدید

در خصوص افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 10 درصد

به موجب قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به میزان یک واحد درصد (از 9% به 10%) افزایش یافته است.

بنابراین مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و خدمات مشمول (به استثنای کالاهای خاص موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده که دارای نرخ های جداگانه ای می باشند) مکلف اند از ابتدای سال 1403 و در زمان صدور صورتحساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ده (10) درصد در صورتحساب درج و از خریدار دریافت نمایند.

هر شناسه کالا یا خدمت ممکن است چند نرخ ارزش افزوده داشته باشد. در این صورت برای مثال اگر نرخ 0، 9 و 10 داشته باشد باید سه مرتبه به مالیتور اضافه شود. با توجه به تغییر نرخ ارزش افزوده به 10 درصد، لازم است شناسه های مورد نظر خود را با نرخ 10 درصد نیز در مالیتور اضافه کنید. امکان حذف شناسه های 9 درصد و یا تغییر آن وجود ندارد چرا که در فرصت 21 روزه، در حال استفاده است.

بیشتر بدانید: جدیدترین امکانات اسفند 1402 نرم افزار واسط سامانه مودیان مالیتور

گزارش اکسلی فروش

در پایان هر فصل می توانید گزارشی از مالیتور دریافت کنید. برای دریافت گزارش از فروش ها اکسلی حرفه ای برای حسابدار خود بفرستید. در زمان خود صرفه جویی کنید و اکسل کاربردی و زیبا رو با رمز محافظت شده دریافت کنید. وارد نرم افزار مالیتور شده و از منو وارد گزارش ها شوید. تاریخ مورد نظر را وارد کرده و اکسل را دانلود کنید. فاصله دو تاریخ نباید بیشتر از 3 ماه باشد. فایل بصورت اتوماتیک دریافت و دارای کلمه عبور می باشد. مطالعه بیشتر و مشاهده آموزش ویدئویی

لیست قیمت کالا یا خدمت

در این بخش می توانید گزارشی از فروش و ارزش افزوده هر کالا بدست آورید. مجموع فی، مجموع ارزش افزوده و مجموع کل فروش هر کالا قابل مشاهده و قابل فیلتر کردن است. این بخش نیز خروجی اکسل دارد.

تیم مالیتور همواره در تلاش است در کنار آپدیت های سامانه مودیان شرایط و امکانات مناسب بیشتری از این حوزه را در اختیار کاربران خود قرار دهد. اگر هنوز عضو مالیتور نشده اید از ثبت نام رایگان وارد شده و در صورت نیاز به مشاوره با 02188430578 تماس بگیرید.

مشاهده ویدئو برخی از امکانات مالیتور

کلمات کلیدی

سازمان امور مالیاتی، دریافت شناسه کالا سامانه مودیان، شناسه یکتا، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، نحوه ثبت فاکتور فروش در سامانه مودیان، نرم افزار واسط سامانه مودیان، ثبت فاکتور در سامانه مودیان، سامانه مودیان اشخاص حقیقی، شناسه کالا سامانه مودیان، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، نرم افزار سامانه مودیان

درباره این مقاله دیدگاهی بنویسید...
برای ثبت دیدگاه باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود را کلیک کنید