نرم افزار واسط برای نمایندگی های بیمه و کارگزاری ها

  • دوشنبه 08/آبان/1402
  • مدت زمان تقریبی مطالعه
نرم افزار واسط برای نمایندگی های بیمه و کارگزاری ها

نرم افزار واسط برای ارسال صورتحساب به سامانه مودیان

کلیه اشخاص حقوقی از ابتدای سال 1402 مکلف به اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی می باشند. اشخاص حقیقی نیز از دی ماه موکلف خواهند شد. با نرم افزار واسط سامانه مودیان مالیتور می توانید به راحتی فاکتور های خود را ارسال نمایید. مالیتور مناسب افراد حقیقی و شرکت های حقوقی با پشتیبانی تمامی الگوهای ارسال آماده خدمت رسانی می باشد. ثبت نام رایگان و دریافت 3 فاکتور رایگان برای شروع در اختیار شماست.

شناسه خدمت عمومی بیمه و کارگزاری ها

برای ارسال صورتحساب الکترونیکی به شناسه کالا و یا شناسه خدمت نیاز دارید که باید از سایت استاف آیدی آن را انتخاب کنید. برخی از این شناسه ها مناسب برای بیمه ها در اختیار شما قرا می گیرد. شناسه ها عمومی بوده و 9 درصد ارزش افزوده دارند.

برای دریافت شناسه اختصاصی مراحل لازم را طی کنید. اما تا تهیه آن می توانید از شناسه های عمومی برای ارسال صورتحساب کمک بگیرید. مالیتور همراه شماست برای ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان.

شناسه خدمتنام خدمت
2330001022106 شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت وارده به بدنه و تجهیزات کشتی یا از بین رفتن آن بر اثر وقوع حوادثی مانند تصادف آتش سوزی، غرق شدن و به گل نشستن، همچنین هزینه های نجات و سهم مالک کشتی از زیان های همگانی را در حدودی که در بیمه نامه مشخص شده است پرداخت نماید.
2330001022274
شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت وارده به کانتینر ناشی از حادثه، سرقت و شرایط جوی در شرایط حمل و انبارداری را پرداخت نماید. بیمه کانتینر شامل بیمه بدنه و تضمین تعهدات گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر است.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
2330001022281
شرکت بیمه تعهد می کند، خسارت هایی را که بیمه گذار به طور ناخواسته به اشخاص ثالث وارد می کند و مسئول جبران آن ها شناخته می شود، پرداخت نماید. بیمه مسئولیت حرفه ای، متصدیان حمل و نقل، کارفرما در قبال کارکنان، تولید محصول، سازندگان ابنیه و بیمه مسئولیت عمو
2330001022298
شرکت بیمه تعهد می کند که چنانچه دارنده وسیله نقلیه بیمه شده به علت وقوع حوادث رانندگی، مسئول جبران خسارت های مالی یا جانی وارده به اشخاص ثالث شناخته شود، این خسارت ها را براساس شرایط بیمه نامه تا سقف تعهد پرداخت نماید. با پرداخت حق بیمه اضافی، پوشش بیمه
2330001022304
شرکت بیمه متعهد می شود در صورتی که راننده وسیله نقلیه به علت وقوع حوادث رانندگی دچار صدمه بدنی (اعم از جرح یا نقص عضو) شود یا فوت کند، هزینه معالجه یا غرامت فوت را براساس شرایط و مبالغ تعیین شده در بیمه نامه پرداخت نماید. -بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرک
2330001022090
شرکت بیمه متعهد می شود در صورتی که خسارت وارده به وسیله نقلیه موتوری زمینی ناشی از حادثه، آتشسوزی و سرقت (کلی،جزئی) را براساس شرایط و مبالغ تعیین شده در بیمه نامه پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022083
شرکت بیمه تعهد می کند که خسارت های وارد شده به اموال بیمه شده را در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه جبران کند. این رشته را می توان به سه بیمه باربری کالاهای وارداتی، صادراتی و داخل کشور تقسیم کرد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022076
شرکت بیمه تعهد می کند که خسارت های وارد شده به علت وقوع آتش سوزی، انفجار و صاعقه به اموال بیمه شده را جبران کند. در این نوع بیمه نامه می توان خطرهای دیگر را نیز با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
2330001022069
شامل پوشش های اضافی در بیمه نامه های زندگی است و خطرات امراض خاص، حوادث و معافیت که از کار افتادگی وقطع پرداخت حق بیمه را شامل می شود.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022052
شرکت بیمه متعهد می شود، مستمری حداکثر تا مدت معینی مشروط بر این که بیمه شده تا آن تاریخ در قید حیات باشد پرداخت نماید. و با فوت بیمه شده مستمری قطع می گردد. -بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022045
شرکت بیمه متعهد می شود تا مستمری را بطور قطع و یقین فقط تا مدت معینی پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022038
در این بیمه ها پرداخت مستمری بستگی به عمر شخص دارد ، همین که شخص بیمه شده فوت شود پرداخت مستمری هم قطع می گردد. تعهد بیمه گر موکول به حیات بیمه شده است.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022021
شرکت بیمه متعهد می شود در صورت فوت بیمه شده به هر علت در هر زمان، سرمایه ذکرشده در بیمه نامه را به استفاده کنندگان و یا وراث قانونی وی بپردازد. چنانچه بیمه شده تا پایان مدت بیمه نامه در قید حیات باشد، سرمایه بیمه نامه به علاوه سرمایه ایجاد شده از محل مشار
2330001022014
,شرکت بیمه تعهد می کند که در صورت حیات بیمه شده، در پایان مدت بیمه، سرمایه بیمه را به وی پرداخت نماید.در این بیمه ها تعهد بیمه گر موکول به حیات بیمه شده، تا تاریخ مشخص در بیمه نامه است. -بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001031122
خدمات مالی و بیمه
2330001031139
خدمات بهداشتی و درمانی
2330001031146
خدمات آموزش و پرورشی
2330001031153
خدمات مسافرتی و غذا و اقامت و سرگرمی
2330001031160
خدمات شخصی و خانگی
2330001022113
به بیمه های حمایت و غرامت اطلاق می شود که مسئولیت مالکان کشتی در برابر هر گونه آسیب احتمالی به سایر شناورها و یا اسکله و سکوهای مستقر در دریا و یا آلودگی آبها تحت پوشش قرار می دهد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022120
شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت وارده به بدنه شناورهای زیر دریایی یا از بین رفتن آن بر اثر حوادثی مانند غرق شدن، تصادم، آتش سوزی، در حدودی که در بیمه نامه مشخص می شود پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022137
شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت وارده به بدنه هواپیما یا از بین رفتن آن بر اثر حوادثی مانند سقوط، تصادم، آتش سوزی و دزدی هوایی را، در حدودی که در بیمه نامه مشخص می شود پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022144
شرکت بیمه تعهد می کند که خسارت ها یا زیان های ناشی از طراحی، ساخت، نصب و نگهداری سازه ها و ماشین آلات را که مسئولیت آن ها به مهندسان مربوط است، براساس شرایط بیمه نامه جبران کند. بیمه مهندسی خود 9 زیر مجموعه دارد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
2330001022151
شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت وارده به بخش های مختلف، همچون سکوهای نفتی، پالایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی ها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، مقاطعه کاری و اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات و امکانات، زیان های ناشی از عدم سود و بهره وری بر اثر توقف
2330001022168
بیمه اعتبار به دو بخش ظرفیت بدهی (داخلی) و صادرات تقسیم می شود. اعتبار ظرفیت بدهی، مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی، در برابر ریسک عدم بازپرداخت تحت پوشش قرار می گیرند. اعتبار صادرات،تامین مطالبات بیمه گذار یا ذی نفع در رابطه با فروش کالاهای صادراتی در قال
2330001022175
شرکت بیمه تعهد می کند، زیان هایی که بر اثر بروز حادثه (آتش سوزی، انفجار، سیل و...) و سرقت (اعم از مسلحانه و غیرمسلحانه) به وجوه نقد و اوراق موجود در صندوق و خزانه (بانک ها، موسسات مالی و...) یا در حال جابه جایی وارد می شود را جبران کند. به طور کلی بیمه
2330001022182
شرکت بیمه تعهد می کند، زیان هایی که ناشی از نوسانات نرخ ارز در عقد قراردادهای تجاری و یا دریافت وام های ارزی را تا نسبت مشخصی (حدود25%) را جبران کند. -بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022199
شرکت بیمه تعهد می کند، زیان هایی که ناشی از عملکرد کارکنان بیمه گذار از قبیل عدم صداقت، خیانت در امانت و اختلاس پول، اسناد اعتباری ، اوراق بهادار را جبران کند. بیمه گذاران عمدتا بانک ها و موسساتی هستند که وظیفه نگهداری، مبادله و جابجایی پول و اسناد
2330001022205
شرکت بیمه تعهد می کند، زیان های ناشی از وقفه حاصله در روند تولید که شامل: هزینه های جاری، حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و نیز سود ناخالص از دست رفته بیمه گذار را جبران کند. توقف تولید عمدتا ناشی از شکست ماشین آلات، دستگاه ها بصورت ناخواسته
2330001022212
بعنوان خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی می باشد، همانند خطر زمین لرزه، سیل، توفان، نشت آب، ترکیدگی لوله و شکست شیشه، با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022229
شرکت بیمه تعهد می کند، زیان های ناشی از وقوع بلایای طبیعی ناشی از زلزله و سیل واده شده به ابنیه و منازل مسکونی را پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022236
بعنوان خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی می باشد، همانند خطر زمین لرزه، سیل، توفان، نشت آب، ترکیدگی لوله و سرقت با حرز، با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022243
شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت و صدمات وادره ناشی از حوادث و آفات به محصولات کشاورزی، باغی و دام و طیور را جبران نماید. در حدودی که در بیمه نامه مشخص می شود پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022250
شرکت بیمه متعهد می شود که هزینه های دادگاهی علیه بیمه گذار را پوشش دهد. شامل هزینه های وکالت، شاهد، هزینه های دادرسی و هرگونه هزینه های قانونی دیگر پرداخت می نماید. -بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022267
شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت های فیزیکی وارد شده به کامپیوتر، لپ تاپ و تبلت و سایر لوازم متصل به کامپیوتر را جبران نماید. خسارات ناشی از آتشسوزی، نفوذ مایعات به داخل اجزاء، سقوط یا برخورد با جسم خارجی، وقوع حادثه، نوسانات جریان برق و سرقت باشد.-بیمه
2330001031177
خدمات دفاع ملی و نظم عمومی و امنیتی و ایمنی
2330001031184
خدمات سیاست و امور شهری
2330001031191
سازمان ها و باشگاه ها
2330001031207
زمین و ساختمان ها و سازه ها و بزرگراه ها
2330001031214
ابزارهای مالی، قراردادها و توافقات
2330001003143 - معاف
خدمات بیمه درمان تکمیلی

در جدول بالا می توانید لیستی از شناسه های خدمت بیمه و مواردی که برای کارگزاری ها می تواند مناسب باشد را مشاهده کنید. از اعتبار و صحت آن می توانید از طریق سایت استاف آیدی اقدام نمایید.

برای ارسال صورتحساب به کارپوشه می توانید از نرم افزار مالیتور کمک بگیرید. بدون محدودیت مودی و قابلیت مدیریت چند مودی همزمان داشته باشید. بدون محدودیت زمانی از تعداد فاکتور خود استفاده کنید و برای شروع 3 فاکتور رایگان هدیه بگیرید.

مالیتور، نرم افزار سامانه مودیان با کاربری آسان است که نیاز شما برای ارسال صورتحساب الکترونیکی به کارپوشه را تامین می کند. برای ثبت نام رایگان و استفاده از 3 فاکتور رایگان از اینجا اقدام نمایید.

آموزش ویدئویی صحت شناسه کالا و خدمت

در ویدئو آموزش استعلام شناسه کالا و خدمت و صحت آن را ببینید. این اطلاعات همواره در سایت استاف آیدی به روز می شود و ممکن است تاریخ انقضا آن ها سر رسیده باشد، پس حتما استعلام کنید.

سوال و جواب

سوال:
با توجه باینکه من حسابداری هستم که درکارگزاری بیمه و نمایندگی بیمه البرز کار میکنم که از گروه 2 مشاغل امور مالیاتی هستند و از اشخاص حقیقی محسوب می شوند و فقط نمایندگی بیمه ها مشمول ارزش افزوده هستند که از اول تیرماه مکلفند با سامانه مودیان تکالیف انجام دهند و کارگزارهای اشخاص حقیقی معاف از پرداخت ارزش افزوده است که از مهر ماه باید تکالیف این سامانه را انجام دهند و هر دو درآمد درصدی در قالب کارمزد دارند که پایان ماه توسط شرکت های بیمه به حساب نمایندگی و کارگزاری پرداخت می شود و همه مبالغ صدور بیمه نامه ها مستقیما توسط پوز خودشان به شرکت بیمه های اصلی واریز می شود و با توجه به اینکه نرم افزار حسابداری ساده ای داریم که مانند خرید و فروش بازرگانی نیست و قابلیت ارسال صورتحساب به سامانه مودیان را ندارد آیا بعد از گرفتن کلیدهای عمومی و خصوصی باید نرم افزار واسط هم تهیه کرد؟

پاسخ:

سلام. اولا که صورتحساب فروش بابت کارمزدتان را شما باید صادر و ارسال نمایید و شرکت های بیمه باید تایید نمایند. جهت ارسال صورتحساب هم اگر نرم افزاری که توانایی این کار را دارد را ندارید می توانید از نرم افزار واسط مانند مالیتور استفاده نمایید.

سوال:

من شرکت نمایندگی از بیمه آسیا دارم (حقوقی هستم) کارمزد ما از طرف شرکت به صورت ماهانه واریز میشه تا حالا هم ارزش افزوده را هم پرداخت می کردیم آیا ما هم باید سامانه مودیان ثبت نام کنیم یا خود شرکت بیمه آسیا باید انجام بده؟ لازم به ذکر هست از دستگاه پوز شرکت بیمه آسیا که به برنامه وصل هست برای تسویه بیمه نامه ها استفاده می کنم و از امسال دستگاه پوز شخصی خود را جمع آوری کرده ایم و یک دستگاه پوز برای شرکت خودم به اسم شرکت خودم تقاضا دادم آیا اگه از اون پوز استفاده کنم مشمول می شوم؟

پاسخ:

کلیه اشخاص حقوقی از ابتدای سال 1402 مکلف به اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی می باشند و ارتباطی به دستگاه پوز ندارد.

درباره این مقاله دیدگاهی بنویسید...
برای ثبت دیدگاه باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود را کلیک کنید