• ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با انبار آنلاین
  • شروع کنید

انواع واحد کالا و خدمت در کارپوشه مالیاتی

  • دوشنبه 18/اردیبهشت/1402
  • 0
انواع واحد کالا و خدمت در کارپوشه مالیاتی

واحد اندازه گیری کالا و خدمت

لیست واحد های سنجش و کد های آن ها طبق سند ارائه شده توسط مالیات به شرح زیر است:

ردیفواحد سنجشکد

1

لنگه1611
2عدل1612
3جعبه1613
4توپ1618
5ست1619
6دست1620
7کارتن1624
8عدد1627
9بسته1628
10پاکت1629
11دستگاه1631
12تخته1640
13رول1641
14طاقه1642
15جفت1643
16مترمربع1645
17پالت1649
18دوجین1661
19رینگ - حلقه1668
20قراص1673
21قراصه - bundle1694
22لیتر1637
23ساشه1650
24کپسول1683
25بندیل1656
26رول - حلقه1630
27قالب163
28شانه1660
29مترمکعب1647
30ثوب1689
31نیم دو جین1690
32قرقره1635
33کیلوگرم

164

34بطری1638
35برگ161
36سطل1625
37ورق1654
38شاخه1646
39قوطی1644
40جلد1617
41تیوب162
42متر165
43کلاف1610
44کیسه1615
45طغرا1680
46بشکه1639
47گالن1614
48فاقد بسته بندی1687
49کارتن - master case1693
50صفحه166
51مخزن1666
52تانکر1626
53دبه1648
54سبد1684
55تن169
56بانکه1651
57سیلندر1633
58فوت مربع1679
59حلب168
60شیت1665
61چلیک1659
62جام1636
63گرم1622
64نخ1616
65شعله1652
66قیراط1678
67میلی لیتر16100
68میلی متر16101
69میلی گرم16102
70ساعت16103
71روز16104
72تن کیلومتر16105
73کیلووات ساعت1669
74نفر1676
75ثانیه16110
76دقیقه16111
77ماه16112
78سال16113
79قطعه16114

ارسال صورتحساب الکترونیکی به مالیات

ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با مالیتور به سادگی انجام می شود. ورود به مالیتور و نحوه ارسال صورتحساب

#سامانه_مودیان

درباره این مقاله دیدگاهی بنویسید...
برای ثبت دیدگاه باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود را کلیک کنید