مقالات انبارداری

از مهم ترین مسایل در انبارها مساله دسته بندی و یا به نوعی طبقه بندی کالا ها در انبارهاست
همکاری در فروش (Affiliate Marketing) که به آن فروش واسطه‌ای و فروش وابسته هم می گویند به شریک شدن در سود فروش محصول یا خدمت گفته می‌شود.
به منظور جلوگیری از انباشت بیش از حد و یا مواجهه با کسری کالا در انبار، میبایست نقاط کنترلی موجودی مرتبط با هر کالا در انبار مشخص شود.
انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف درآن نگهداری می شود که بر اساس یک سیستم صحیح، طبقه بندی و تنظیم
همه شرکت‌های تولیدی به محلی برای ورود و خروج کالاها نیاز دارند. پیش از فروش کالاهای تولید شده، باید در انبار نگهداری شوند.
در کنترل موجودی برخی از اقلام همیشه مورد استفاده است و باید بطور منظم سفارش داده شود.
اگر بخواهیم با بیانی ساده، مفهومی از استارتاپ یا به عبارت صحیح تر استارت آپ ارائه دهیم باید بگوییم
یکی از عوامل کارایی انسانی، تأمین غذای سالم و کافی است
به انگلیسی (Inventory Control) از روش‌های مورد استفاده جهت اطمینان از حفظ سطح موجودی کالا می‌باشد.
سيستم توليد به موقع ( Just-In-Time ) يكی از پيشرفته ترين سيستم های برنامه ريزی است كه در صدر هرم سيستمهاي نوين برنامه ريزی و كنترل توليد قرار گرفته است
معرفی دوره های آموزشی انبارداری که در سایت های مختلف ارائه شده است.