مقالات انبارداری

روشن است که موجودی کالا، برای فروشگاه دارای هزینه‌هایی خواهد بود، هدف سیستم کنترل موجودی، ضمن رفع نیاز سازمان، بهینه کردن مجموع این هزینه‌ها خواهد بود.
مغازه داران به دنبال مشتریان وفاداری هستند که بتوانند محصولات خود را به آن ها بفروشند.
لجستیک، فرآیند برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات و اطلاعات مرتبط با حمل و نگهداری کالا از مبدأ تا محل مصرف که با هدف تامین نیاز مشتری
شبکه ملی اطلاعات صرفا نوعی گردش اطلاعات در بستر داخلی است.
در یک گزارش انبارداری، نمودارها به ما کمک می کنند تا واضح و مختصر نتایج حاصل را به نمایش بگذاریم.
شاید این روزها واژه IOT یا اینترنت اشیا (Internet of Things) زیاد به گوشتان خورده باشد اما معنا و یا کاربرد آن را ندانید.